Rehabilitace Praha, cvičení Praha – rehabilitace, masáže, břišní tance, Pilates

V oboru rehabilitace u nás působí

MUDr. Alena Kačinetzová: rehabilitace, chiropraxe Praha

MUDr. Alena Kačinetzová nar. v Karlových Varech 16.6.1965 ve znamení Blíženců a v roce Hada.

     Po ukončení studia na fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy Praha složila 1. atestaci z interního lékařství a 2. atestaci z rehabilitace a fyzikální medicíny, absolvovala kurzy rehabilitace a myoskeletální medicíny, kde získala Osvědčení k provádění myoskeletálních výkonů v oboru rehabilitace.

      Praxi z rehabilitace  a chiropraxe získala na oddělení  revmatologie a rehabilitace Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, na soukromé Klinice komplexní rehabilitace MONADA Praha, kde pracovala jako vedoucí lékař denního stacionáře rehabilitace. Tři roky působila v IKEMu Praha jako ambulantní lékař rehabilitace a jako konziliární lékař rehabilitace pro kliniky IKEM Praha. Akupunktura byla součástí rehabilitace u prim. MUDr. Jiřího Marka, navštěvovala přednášky akupunktura čínských profesorů v Praze organizované Sinobiologickou společností. Zkoušku - akupunktura složila v Institutu pro postgraduální vzdělávání lékařů a farmaceutů.

      Vede kurzy rehabilitace a cvičení pro seniory a klienty s bolestmi zad a kloubů ve Sportovním klubu Oaza, kde založila rehabilitační centrum. Je lektorem Pilates a má certifikát lektora stepu MŠMT, 10 let vedla taneční studio pro děti, dospělé i seniory.

Svým klientům nabízí služby nejen z oblasti klasické rehabilitace, chiropraxe , ale také alternativní medicíny, věnuje se psychosomatickým příčinám chronických bolestí zad a kloubů.

V době lockdownu začala cvičit on-line na platformě ZOOM. Nyní se část klientů vrátila do tělocvičen, část zústává stále on-line. Jsou to především maminky s miminky, klienti ze vzdálenějších míst od Prahy, kteří tak ušetří čas a cvičí doma více členů rodiny. Před zařazením do kurzů mohou klienti absolvovat soukromé hodiny k instruktáži správného provedení cviků.

Je jedním ze zakládajících členů přírodovědného spolku Mnichovickou krajinou, pracuje jako dobrovolník pro skupinu Živá voda, která se zabývá návratem vody do krajiny a ochranou přírody.

tel. 604 35 82 44 email:mudr.kacinetzova@gmail.com  


Certifikáty a osvědčení

Highslide JS

 

pronájem ordinace lékaře Praha 4, Pronájem ordinace fyzioterapie Praha 4, pronájem masérna Praha 4,